Shkrepëtima (Toka Jonë), 2018

Petrit Halilaj, Shkrepetima (Toka Jonë), 2018,;1 red velvet curtain, props (woolen yarn and spool, embroidery hoop and needle, a wooden rifle); 320 × 200 × 100 cm