Shkrepëtima (Toka Jonë), 2018

Petrit Halilaj, Shkrepetima (Toka Jonë), 2018, 1 red velvet curtain, props (woolen yarn and spool, embroidery hoop and needle, a wooden rifle), 320 × 200 × 100 cm