Strukturblätter, 1980s

Strukturblätter, original typewriting. 15 × 10.5 cm (5 ⅞ × 4 ⅛ inches).